• Türkçe
  • English

Modern tıp teknolojisinin göğüs cerrahlarının kullanımına kazandırdığı endoskopik cerrahiyi mümkün kılan fiberoptik ve sınırlı cerrahi girişim ekipmanları, sanal bronkoskopiden PET-CT’ye son jenerasyon görüntüleme üniteleri ve doğru tanı için son derece önemli olan en son teknolojinin kullanıldığı patoloji ve diğer laboratuvar üniteleriyle gerekli tüm altyapı donanımına sahip olan hastanede, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı da dünya standartlarında hizmet veriyor.

Bölümde, göğüs boşluğu içerisinde yer alan, kalp dışında kalan organ ve dokulara ait hastalıkların cerrahi tedavisi gerçekleştiriliyor.

Bütün dünyada kansere bağlı ölümlerde ilk sıradaki yerini koruyan ve sigara içimiyle direkt ilişkisi kanıtlanmış olan akciğer kanserleri bu bölümün en yoğun olarak çalıştığı alanlardan birisidir.

Bu hastalığın tam tedavisi ve hastaların yaşam sürelerinin belirgin şekilde uzatılabilmesi için hala en etkin seçenek, kanserin cerrahi yöntemle tam olarak çıkartılmasıdır. İleri teknolojik olanaklarla donatılmış olan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde, kanser erken dönemde teşhis edilebiliyor, açık ameliyatla ya da uygun olgularda kanser cerrahisi prensiplerinden ödün vermeden tamamen endoskopik olarak tedavi edilebiliyor. Cerrahi tedavisi mümkün olmayan hastalarda da şikayetlerini gidermeye yönelik çeşitli stent uygulamaları ve endoskopik hava yolu açıcı tedaviler yapılıyor.

Ayrıca, damar ve sinir sıkışmasına bağlı olarak kollarda ağrı, soğukluk, duyu kaybı ve güçsüzlüğe neden olabilen Torasik Outlet Sendromu Cerrahisi de bu bölümde yapılıyor.

Bölümde ana hatlarıyla;

  • Akciğer ve ana nefes yolları cerrahisi ve endoskopisi,
  • Doğuştan ya da sonradan kazanılmış göğüs duvarı hastalıkları,
  • Akciğer zarı, solunum kası (diyafram) ve göğüs boşluğu hastalıkları,
  • Orta göğüs bölgesi (mediyasten) cerrahisi,
  • Yemek borusunun (özefagus) hareket bozuklukları, iyi ve kötü huylu tümörleri, fıtıklaşma ve reflüye bağlı hastalıklar tedavi ediliyor.