• Türkçe
  • English

Avrupa Birliği Horizon 2020 programından fonlanan AUTOIGG (Automated Funct ional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases) H2020-MSCA-RISE-2017 projesi kapsamında, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilimdalı tarafından düzenlenen Good Laboratory Practice in Research Projects çalıştayı, 9 Eylül 2018 tarihinde sonra erdi.

Bir çok farklı üniversiteden 36 katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda proje ortağı Belgrad Üniversitesi, TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu ile Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Eczacılık Fakülteleri öğretim üyeleri, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Tıp Fakültesi

paylaş