• Türkçe
  • English

Dönem 3 Öğrencimiz Zeynep Dal'ın "Kolorektal Kanser HCT 116, Lovo, HT-29, SW480 Hücre Hatlarında NLRP-3 İnflamazom Mekanizması ve Kurkimin Etkisi" başlıklı projesi kolon kanseri hücrelerinde NLRP-3 inflamazom aktivitesini belirlemek; kurkimin uyaranı varlığında kolon kanseri HCT 116, Lovo, HT-29, SW480 hücre hatlarında inflamazom aktivitesinin nasıl değiştiğini gözlemlemek üzere planlanmıştır. Araştırma boyunca NLRP-3 inflamazom kompleksi aktivitesi incelenirken NLRP3, PYCARD, Kaspaz-1, IL-1β ve IL-18 gen seviyeleri araştırılacaktır."

Öğrencimizi başarısı için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz"

paylaş