• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, farklı disiplinlerden seçkin akademisyenleri bir araya getiren geniş kadrosu ile ülkemizin önde gelen İç Hastalıkları kliniklerindendir. Anabilim dalımız, bünyesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Hematoloji, Nefroloji, Onkoloji ve Romatoloji bilim dallarını barındırmaktadır. Çeşitli akademik ilgi alanlarına sahip öğretim üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, etik ve doğru hekimlik uygulamalarını temel alarak öğrenmeyi, öğretmeyi, üretmeyi, geliştirmeyi ve ufuk açmayı hedefleyen dinamik bir bölümdür.

Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinin Kuruluşundan beri Dönem 3, dönem 4 ve dönem 6 da İç hastalıkları anabilim dalı olarak  Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim veren, ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde de eğitim veren anabilim dalımız, 2006 yılından beri de İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi vermektedir. Ayrıca  Gastroenteroloji ve Onkoloji bilim Dallarında yan dal uzmanları da yetiştirmiş olan anabilim dalımız, bugüne kadar sayısız hekim ve  iç hastalıkları uzmanı yetiştirmiştir. Hali hazırda 12 öğretim üyesi ve 10 uzmanlık öğrencisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Endokrinoloji;
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, hormon salgılamakla görevli iç salgı bezlerinin işleyişi ve hastalıkları ile ilgilenir. Bilim Dalımız fakültemizde, İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ayaktan hasta tedavi hizmetleri yanında yataklı servislerde hasta bakım ve takip hizmetleride sunulması yanında  branşlara konsültasyon hizmeti verilmektedir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim dalı olarak tanı ve tedavi alanlarımız; şeker hastalığı (Diabetes Mellitus), tiroid bezi hastalıkları (guatr, hiper / hipotiroidi, tiroid kanseri), şişmanlık (obezite), metabolik sendrom, hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları (büyüme hormonu, prolaktin, ACTH ve kortizol, antidiüretik hormon hastalıkları), böbreküstü (adrenal) bezi hastalıkları (adrenal yetmezlik, Cushing sendromu, Aldosteron hormon bozuklukları), metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz, osteomalazi, Paget hastalığı), hipertansiyon, hiperlipidemi, hirsutizm (kıllanma), polikistik over sendromu, testis ve yumurtalık işlev bozuklukları (hipogonadizm, kısırlık, cinsel işlev bozuklukları, cinsel gelişim bozuklukları) olarak özetlenebilir.

Bilim Dalımız bünyesinde hormonların ileri incelemeleri için gerekli tüm biyokimyasal dinamik testler ve radyolojik tetkikler yapılmaktadır. Ayrıca takip ve tedavilerinde multidisipliner yaklaşım gerektiren hipofiz hastalıkları ve tiroid hastalıkları; her hafta yapılan ve ilgili cerrahi, patoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümlerinden hekimlerin de katıldığı konseylerde değerlendirilmektedir. Yine bilim dalımız bünyesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile birlikte hirsutizm (kıllanma) polikliniği de yapılmaktadır.

Gastroenteroloji;
Gastroenteroloji yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nde hastalarımızın poliklinik, tanı koyma ve tedavi amaçlı endoskopi işlemleri ve yatırılarak tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ayaktan hasta tedavi hizmetleri yanında yataklı servislerde hasta bakım ve takip hizmetleride sunulması yanında  branşlara konsültasyon hizmeti verilmektedir.Hastalarımızın konforlu bir şekilde endoskopi işlemlerini geçirmeleri için işlemler sedasyon ile yapılmaktadır.

Bölümümüzde;
Gastroskopi, Kolonoskopi, İnce bağırsakların çift balon enteroskopi ve kapsül endoskopi ile incelenmesi, Mide ve bağırsak kanamalarının tedavisi, Varis kanamalarının tedavisi, ERCP yöntemiyle kronik pankreatit tedavisi, ERCP işlemi ile safra yollarından taş çıkarılması, Safra yolu darlıklarının ERCP yöntemiyle tedavisi, Safra yolları, mide, bağırsak ve yemek borusuna stent yerleştirme, EUS ile pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisi, Endoskopik reflü tedavisi( Stretta, GERDx),  Mide ve bağırsak poliplerinin çıkarılması,Endoskopik Obezite Tedavisi (İntragastrik balon uygulaması, Endoskopik Sleeve Gastroplasti),Endoskopik Hemoroidektomi, PEG (mideye beslenme tüpü) takılması, Ülseratif Kolit, Crohn hastalıklarının tedavisi, Ülser ve reflü hastalıklarının tedavisi, İrritabl bağırsak sendromu, fonksiyonel şişkinlik, ishal ve kabızlık tetkik ve tedavileri, Karaciğer yağlanması ve fibroscan ile taranması, hepatit ve karaciğer sirozu hastalıklarının takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Genel  Dahiliye;
Genel Dahiliye bilim dalı erişkin hastalarda tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın gereklerine uygun olarak bilim dalı öğretim üyeleri ve uzmanları  tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilim Dalımız  bünyesinde, ayaktan hasta tedavi hizmetleri yanında yataklı servislerde hasta bakım ve takip hizmetleride sunulması yanında  branşlara konsültasyon hizmeti verilmektedir.
Genel Dahiliye bilim dalında, temelde organ sistemlerinin genel hastalık bulguları ile ilintili  değerlendirmeleri yapılmakta, hastalık tanısına yönelik tetkik ve tedaviler yapılmaktadır. Bunun dışında gerekli görüldüğünde hasta yan dallara (Hematoloji, Endokrinoloji, Gastroentenoloji, Onkoloji, Romatoloji, Nefroloji) yönlendirilmektedir. Ünitede aynı zamanda tanısı konmuş kronik dahili hastalıkların izlemi de yapılmaktadır.
Ayrıca Genel Dahiliye ünitesinde yaşlı bireylerin kapsamlı değerlendirmesi yapılmaktadır. Bunun için  Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Programı uygulamaktadır. Bu yöntemle kişinin tıbbi değerlendirilmesi yanında psikolojik, sosyal, çevresel, ailesel değerlendirilmesi yapılmakta ve hasta bir bütün olarak her yönden incelenmektedir. Diğer tanısal yöntemlerde kullanılarak bütün problemler ortaya konulmaktadır. Böylece 65 yaşın üzerindeki geriatrik popülasyon bütün organ ve sistemleriyle değerlendirilmekte, varsa fonksiyon kayıplarının yaşa mı, hastalıklara mı bağlı olduğu belirlenmekte ve hastalığa bağlı olan kayıpları ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek tedavi önerilerinde bulunulmaktadır. Gerekli görüldüğünde Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi, Göz, Kulak Burun Boğaz, Fizik Tedavi gibi ilgili uzmanlık dalları ile konsültasyon yapılmaktadır.
Check-up Merkezi'nde halen resmi kuruluşlarla yapılmış anlaşmalar çerçevesinde’’ sağlam insanın sağlık taramaları’’ yapılmaktadır.

Nefroloji;
Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen İç Hastalıklarının bir  bilim dalıdır. İç hastalıkları uzmanlığı üzerine yapılan böbrek hastalıkları uzmanlığı olarak da adlandırılabilir. Nefroloji bilim dalı uzmanları üriner sistemin yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, kalıtsal böbrek hastalıkları, sıvı-elektrolit ve asit- baz dengesi bozuklukları, hipertansiyon gibi hastalıkların nedenlerinin araştırılması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi konularında özelleşmiştir. Aynı zamanda sistemik hastalıkların (diyabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar gibi), akut, hızlı gelişen klinik durumların (sıvı kaybı, kalp yetmezliği, sepsis gibi), sürekli kullanılmakta olan ilaçların (kemoterapi, anti-romatizmal ilaçlar, kortizon gibi) böbrekler üzerinde oluşturabildikleri olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve çözümlerin üretilmesi ile böbrek işlevlerini yerine koyma tedavilerinin (hemodiyaliz, periton diyaliz, böbrek nakli) planlanması, gerçekleştirilmesi ve bu hastaların hayat boyu takipleri Nefroloji uzmanları sorumluluğunda yapılır.

Hastanelerimizde Nefroloji Bilim Dalı; İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ayaktan hasta tedavi hizmetleri yanında yataklı servislerde hasta bakım ve takip hizmetleride sunulması yanında  branşlara konsültasyon hizmeti verilmektedir. Nefroloji Bilim Dalı bünyesinde, edinsel ve kalıtsal böbrek hastalıkları( polikistik böbrek hastalığı, alilevi akdeniz ateşi,amiloidosis, taş hastalığı), hipertansiyon ve hipertansif böbrek hastalıkları, böbrek ve üriner sistemin enfektif hastalıkları ile diyabet ilişkili böbrek hastalıklarının değerlendirildiği poliklinik hizmetleri verilmektedir. Yataklı servisler, yoğun bakım ve diyaliz ünitesinde sıvı-elektrolit dengesizliği ve böbrek yetmezliği gelişen olgular başta olmak üzere gerekli olan hastalara destek tedavisinin yanı sıra hemodiyaliz, hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon gibi tedavi hizmetleri verilmektedir. Bununla birlikte Organ Nakli ünitemiz ile, son dönem böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek transplantasyonu yapılmakta ve transplant sonrası takip ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Onkoloji;
Tıbbi Onkoloji, kanserin ilaçla tedavisi anlamına gelen kemoterapi uygulamaları ile ilgilenmektedir. Kanser, dünyada ve Türkiye’de yaşamı tehdit eden hastalıklar arasında, kalp ve damar hastalıklarından sonra görülme sıklığı açısından ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda; meme,  bağırsak, rahim ve akciğer; erkeklerde ise akciğer, prostat, bağırsak, mesane ve mide kanserleridir. Kanserin tanı ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliği ile multidisipliner olarak gerçekleştirilmelidir. Yeditepe Onkoloji merkezinin tıbbi onkoloji bölümünde; kanser tedavisinde kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, hormonoterapi ve immünoterapiler ile biyolojik tedaviler konusunda eğitimli ve deneyimli tıbbi onkoloji uzmanları önderliğinde uygulanmaktadır.  Kemoterapi mutlaka bu konuda eğitimli uzmanların ve hemşirelerin çalıştığı merkezlerde uygulanmalıdır.Hastanemizde Meme kanseri, akciğer kanseri, mide-bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş-boyun tümörleri, kemik ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek - mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom over kanseri, serviks kanseri, endometrium kanseri, testis kanseri gibi birçok kanser türü tıbbi onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir.

Tümörün cinsine ve hastanın özellikleri gibi değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir.

  • Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek için,
  • Tümörün yayılmasını engellemek için,
  • Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için,
  • Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek için kemoterapi uygulanır.

Tedavi uygulama süresi ve sıklığı, hastalığın ve hastanın durumunuza göre özel olarak seçilen kemoterapi şemasına bağlıdır. Tedavi ile elde edilen cevaba ve oluşan yan etkilere göre süre ve sıklık doktor tarafından değiştirilebilir.

Romatoloji;
Romatoloji bölümünde  eklemleri, kasları , iç organları ve kan damarlarını etkileyebilen romatizmal hastalıkların teşhiş ve tedavisi yapılır. Romatoloji İç Hastalıkları uzmanlığı sonrasında yapılan üst uzmanlık dalıdır.

İmmün (bağışıklık) sisteminin uygun çalışmaması nedeniyle meydana gelen  iltihabi romatizmal hastalıklar  ve kas iskelet  sistemi hastalıkları romatoloji bölümünün alanına girer.  Bu hastalıkların teşhiş ve tedavisi ile ilgilenen , bu alanda uzmanlaşan kişilere romatolog denilmektedir.

200 den fazla romatizmal hastalık bulunmaktadır ve çok farklı bulgular ile kendini göstermektedir. Romatizmal hastalıklar iltihabi olanlar ile olmayanlar  olarak sınıflandırılır . İltihabi  olmayan romatizmal hastalıklar içinde en sık görülen halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrittir. Sırt , kol,  boyun ve bacak  yumuşak dokularında  ağrı ile birlikte devam eden  devam eden  yumuşak doku romatizmaları  (fibromiyalji tendinit, miyalji) olarak bilinir.  Ayrıca bel ve boyun fıtığı ,  omurga darlığı diğer iltihaplı olmayan romatizmal hastalıklardır.

İltihaplı romatizmal hastalıklar  sadece eklemleri değil aynı zamanda  kasları, iç organları ve/ veya damarları tutabilen sistemik hastalıklardır.  Romatoloji kliniklerinde tanı ve tedavisi yapılan iltihaplı romatizmal hastalıklar şunlardır;

İltihaplı romatizmal eklem  hastalıkları: Romatoid artrit, Ankilozan spondilit , sedef romatizması , Gut pseudogut (kondrokalsinoz)

İltihaplı bağ dokusu hastalıkları: sistemik lupus eritematozus, dermatomiyozit, polikondrit , polimiyozit, sarkoidoz, skleroderma, sjögren sendromu

İltihaplı damar hastalıkları ; vaskülitler

Otoinflamatuar hastalıklar : Ailesel Akdeniz Ateşi, Behçet sendromu

Romatizmal hastalıkların tedavisinde romatoloji ile ortopedi, İç hastalıkları , fizik tedavi ve rehabilitasyon, Cildiye ve Nefroloji bölümleri ile iş birliği yapılır.