• Türkçe
 • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı 2011 yılında Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başkanlığında kurulmuştur. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde bulunan Kök Hücre Laboratuvarı ve İmmünoloji Anabilim Dalı’na bağlı Doku Tipleme Laboratuvarı İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalı birçok farklı kurum içi, ulusal ve uluslararası araştırma grupları ile işbirliği yaparak hematolojik immünoloji (mezenkimal stromal hücreler, myeloma vb.), nöroimmünoloji ve immün sitotoksik etki konularında araştırmalar yürütmektedir.

Eğitim:

İmmünoloji Dersleri

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönem II

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dönem II

 

Diğer Dersler:

Article Reading/Writing – Dönem I

Scientific Project Proposal Writing – Dönem II

Project Finalization/Reporting – Dönem III

   

Araştırma Projeleri:

 Uluslar Arası Projeler

 1. AUTOIGG – Horizon 2020 MSCA RISE Projesi – Automated Functional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases (2018-2021)
 2. PID Test Standardization Study, Working Group for Monitorization of Primary Immune Diseases, ESCCA (2015 - )
 3. THYMISTEM - EU FP7 Projesi – Development of Stem Cell Based Therapy for Thymic Regeneration (2013 – 2015)

 

Ulusal Projeler

 1. İnsan Nöronal Öncül Hücrelerinden Geliştirilen Alzheimer Modelinde, Hücresel Stres ve İnflamazom Aktivasyonunun Değerlendirilmesi - TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi (Yürütücü Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı), 2018 - 2021
 2. In Vitro Fertilizasyon Siklusu Uygulanan Düşük Over Rezervli Kadınlarda Mikrodoz Flare-Up Gonadotropin Releasıng Hormon (GnRH) Agonist Veya GnRH Antagonisti Takiben LH Eklenen Ve Eklenmeyen Protokol Gruplarında Granüloza Hücrelerinin Apopitozis Oranının Karşılaştırılması – Giresun Üniversitesi BAP Projesi (Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Şebnem Alanya Tosun, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı), 2017  - .
 3. Propolis Ekstraktının Farklı Kanser Hücre Dizinlerinde Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkisi (Yürütücü Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), 2017 - .
 4. Üç Boyutlu Dokuma Ürünü İskele Yapılarla Kıkırdak Rejenerasyonu - TÜBİTAK 1003 MAG (Mühendi̇sli̇k Araştırma Destek Grubu) Projesi (Yürütücü TÜBİTAK MAM KTE), 2017 yılından itibaren proje katılımı olmuştur.
 5. Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) için Yeni Bir In Situ Mitokondri Nicel Analiz Yöntemi ile Alzheimer Hastalarında Lenfosit Altgruplarında Mitokondri Sayılarındaki Değişikliğin Belirlenmesi –TÜBİTAK 3001 - Başlangıç AR-GE Projesi (Yürütücü Doç. Dr. Burcu Örmeci, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı), 2014 – 2016.
 6. Sıçanlarda oluşturulan depresyon modelinde nod benzeri reseptör proteini 3 inflamazomu aracılı inflamatuvar yolaklar ve nitriderjik sistem arasındaki ilişkinin araştırılması. (İnflamazom ve sitokin ile ilgili ölçümler laboratuvarımızda yapılmıştır) Marmara Üniversitesi BAP destekli, (Proje yürütücüsü Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), 2014 - 2015.
 7. Erişkin Farelerde Cinsiyet Farklılığının ve Eşey Hormonlarının Timus Rejenerasyonu Üzerine Etki Mekanizmasının Belirlenmesi – TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Projesi (Yürütücü Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı), 2014 – 2015.
 8. Sıçan stres modelinde hipokampüs ve prefrontal kortekste nörojenezi etkilediği düşünülen genlerin ekspresyon değişikliklerinin belirlenmesi (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bilimsel Komite desteği ile), 2014.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 1. Z. AKBULUT (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Akciğer Transplantasyonu Olgularında Erken Iyileşme Döneminde B Hücre Kinetiğinin Krec (kappa Deleting Recombination Excision Circle) Ile Izlenmesi, Moleküler Tıp (DR), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 01 Mayıs 2017.
 2. F. T. AKDENİZ (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Akciğer Transplantasyonu Olgularında Erken Iyileşme Döneminde T Hücre Kinetiğinin TCR Excision Circle (TREC) Düzeyi İle İzlenmesi, Moleküler Tıp (DR), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 01 Mayıs 2017.
 3. B. ARU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Testosterone Propiyonatın Mezenkimal Hücreler Üzerine Etkisi, Moleküler Tıp (YL), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 15 Haziran 2016.
 4. G. TERZİOĞLU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Effects Of Gender Dıfferences On Immune Senescence Mechanisms, Biyoteknoloji (DR), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 09 Haziran 2016.
 5. Ö. ALBAYRAK (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Pre And Post Treatment Platelet Activation And Antibody Binding Capacity Of Platelets In Iron Deficiency Anemia Cases Occurring Due To Menstrual Cycle And Malnutrition With Thrombocytosis, Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 08 Mayıs 2012.

Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Yapılan Projeler

 1. Levent Solim – MCF-7 Hücrelerinde DL-Buthionine-(S, R)-Sulfoximine (BSO) ile Glutatyon (GSH) Sentezi İnhibe Edilerek Serbest Oksijen Radikallerinin (SOR) Düzeylerindeki Değişimlerin Çoğalma ve Göç Etmeye Etkisi (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi)
 2. Begüm Balcı, Mert Dolaştır – Preadipositlerde Büyüme Hormonu Sentezi ve Büyüme Hormonu Reseptörü İfadesine Etkisinin Araştırılması (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)
 3. Ece Bıçakçı – Boraks Temelli Hazırlanan Boraks İçerikli Deterjanın İnsan Hücreleri Üzerine Etkisi (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)
 4. Duygu Açıktepe – In vitro Alzheimer Hücresi Üzerine Melatonin Etkisi (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)
 5. Aslı Akgül - Kurkumin ile Buthionin Sülfoksiminin Kombine Uygulamasının Glioblastoma Hücre Hatları Üzerinde Apoptotik Etkisinin Araştırılması (Eczacılık Fakültesi Dönem III öğrencisi)

Laboratuvarımızda TurkMSIC SCORE ile Değişim Öğrencileri Tarafından Yapılan ve Kongrelerde Poster Olarak Sunulan Projeler

 1. Paula Madalina Lupu, Maria Cristina Ciobanu – The Impact of Iron Chelators on MCF-7 Cancer Growing Cells, Marisiensis, 2018
 2. Igor Luis Argani - Evaluation of Anti-Neoplastic Effects of Testosterone on Glioblastoma Cells, Congresso Medico Universitario do ABC, 2016

 

Bilimsel Etkinlikler:

GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) IN RESEARCH PROJECTS (SEPTEMBER 8-9,2018)

Novel Applications in Flow Cytometry for Clinical and Translational Research