• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı 2011 yılında Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel başkanlığında kurulmuştur. Departmana bağlı laboratuvarlarımız Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı bünyesinde bulunan Kök Hücre Laboratuvarı ve İmmünoloji Anabilim Dalı’na bağlı Doku Tipleme Laboratuvarı’dır.

 

İmmünoloji Anabilim Dalı, birçok farklı kurum içi, ulusal ve uluslararası araştırma grupları ile iş birliği yaparak aşağıda belirtilen araştırma alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir;

-       Hematolojik İmmünoloji

-       İmmün Sitotoksik Etki

-       Nöroimmünoloji

-       Transplantasyon İmmünolojisi

 

ANABİLİM DALI AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya DEMİREL, MD, PhD

Prof. Dr. Arzu L. ARAL, MD, PhD

Dr. Öğr. Üyesi Başak ARU, PhD

 

ANABİLİM DALI İDARİ PERSONELİ

Moleküler Biyolog Furkan Aydın

 

MİSAFİR AKADEMİSYEN

Doç. Dr. Mazdak Ganjalikhani-Hakemi (İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İran), 2022-2023.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

a.     Doktora Dersleri

·         Immünobiyoloji, Biyoteknoloji Doktora Programı

·         İleri İmmünoloji, Patofizyoloji Doktora Programı

 

b.    Akademik Kadromuz Tarafından Güncel Olarak Verilen Dersler

·         Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1., 2., ve 3. Dönem

·         Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 3. Sınıf

·         Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2. Sınıf

 

c.     Daha Önce Verilen Dersler

·         Article Reading/Writing – Dönem I

·         Scientific Project Proposal Writing – Dönem II

·         Project Finalization/Reporting – Dönem III

 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Laboratuvarımızda Yapılan Uluslararası Projeler

1. AUTOIGG – Horizon 2020 MSCA RISE Projesi – Automated Functional Screening of IgGs for Diagnostics of Neurodegenerative Diseases (2018-2023)

2. PID Test Standardization Study, Working Group for Monitorization of Primary Immune Diseases, ESCCA (2015 - )

3. THYMISTEM - EU FP7 Projesi – Development of Stem Cell Based Therapy for Thymic Regeneration (2013 – 2015)

 

Laboratuvarımızda Yapılan Ulusal Projeler (Devam Eden)

·         Antiretroviral Tedavi (ART) Altındaki İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü-1 (HIV-1)-pozitif Hastaların Periferik Kan Numunelerinde HIV-1 Rezervuarları ile Hücresel Yaşlanma Arasındaki İlişkinin Araştırılması, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. (Yürütücü: Doç. Dr. M. Taner Yıldırmak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı), 2023-2025

·         Non-Steroidal Anti-İnflamatuar Sübstitüe Özgün Ftalosiyanin Türevleri: Sentez, Karakterizasyon ve Malign Melanomda Kemo- Fotodinamik Terapi Etkinliğinin In Vitro Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. (Yürütücü: Dr. Başak Aru, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı), 2023 – 2026.

·         Böbrek Nakli Alıcılarında HLA Doku Tipi, Çözünür İmmün Kontrol Noktaları ve Tim3, Gal9, Bat3, Fyn Gen İfadelerinin Greft İşlevi ile İlişkilendirilmesi, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı. (Yürütücü: Dr. Cemil Pehlivanoğlu, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı), 2023 – 2024.

·         Valeriana Phu ve V. Tuberosa Türlerinden Antienflamatuvar ve Sitotoksik Etkili Bileşiklerin Eldesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı.  (Yürütücü: Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez – Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı) 2022-2024. 

·         Oral Liken Planus Olgularında Plazma ve Tükürükte İmmünolojik Fonksiyon Değişiminin Analizi, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı (Yürütücü: Filiz Mediha Namdar Pekiner, Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı), 2023-2024

 

Laboratuvarımızda Yapılan Ulusal Projeler (Tamamlanan)

·         Covid19'da Yeni Görüntüleme PAI-1/tPA İlişkisi ve Metabolik Parametreler -Araştırmacı. Proje No: T-Dr.-2022-1799. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı) 2022-2023. 

·         Anti-inflamatuar Molekül Sübstitiye Silisyum Ftalosiyaninlerin Etkinliklerinin Kolorektal Kanser Hücre Hatları Üzerinde Test Edilmesi, Proje No: 1011/YAP-AP-SAB-20017. Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Bilimsel Faaliyet Destekleme Komisyonu (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Ana Bilim Dalı) 2020 – 2021.   

·         3D Yazıcı Tekniğiyle Alveolar Kemik Kaybı Tedavisine Yönelik Dental Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı – Elektrik Elektronik ve İnformatik Araştırma Grubu (Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ümran Aydemir Sezer, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Departmanı), 2019-2023.

·         Türkiye Bitki Örtüsünde Doğal Olarak Yetişen Bazı Valeriana Türlerinden Sitotoksik Etkili Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yapılarının Tayini ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. (Yürütücü: Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı), 2019 – 2021.

·         Kemo- ve Fotodinamik Terapi ile Kanser Tedavisi İçin Histone Deasetilaz İnhibitörü ile Sübstitüe Yeni Ftalosiyanin Türevleri, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı (Yürütücü: Prof. Dr. Devrim Atilla, Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü), 2019 – 2020.

·         İnsan Nöronal Öncül Hücrelerinden Geliştirilen Alzheimer Modelinde, Hücresel Stres ve İnflamazom Aktivasyonunun Değerlendirilmesi- TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi (Yürütücü Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı), 2018- 2021

·         In Vitro Fertilizasyon Siklusu Uygulanan Düşük Over Rezervli Kadınlarda Mikrodoz Flare-Up Gonadotropin Releasıng Hormon (GnRH) Agonist Veya GnRH Antagonisti Takiben LH Eklenen Ve Eklenmeyen Protokol Gruplarında Granüloza Hücrelerinin Apopitozis Oranının Karşılaştırılması – Giresun Üniversitesi BAP Projesi (Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Şebnem Alanya Tosun, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı), 2017- 2018.

·         Propolis Ekstraktının Farklı Kanser Hücre Dizinlerinde Apoptoz ve Hücre Döngüsü Üzerine Etkisi (Yürütücü Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), 2017- .

·         Üç Boyutlu Dokuma Ürünü İskele Yapılarla Kıkırdak Rejenerasyonu- TÜBİTAK 1003 MAG (Mühendi̇sli̇k Araştırma Destek Grubu) Projesi (Yürütücü TÜBİTAK MAM KTE), 2017-2019 . 

·         Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) için Yeni Bir In Situ Mitokondri Nicel Analiz Yöntemi ile Alzheimer Hastalarında Lenfosit Altgruplarında Mitokondri Sayılarındaki Değişikliğin Belirlenmesi –TÜBİTAK 3001- Başlangıç AR-GE Projesi (Yürütücü Doç. Dr. Burcu Örmeci, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı), 2014 – 2016.

·         Sıçanlarda oluşturulan depresyon modelinde nod benzeri reseptör proteini 3 inflamazomu aracılı inflamatuvar yolaklar ve nitriderjik sistem arasındaki ilişkinin araştırılması. (İnflamazom ve sitokin ile ilgili ölçümler laboratuvarımızda yapılmıştır) Marmara Üniversitesi BAP destekli, (Yürütücü: Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi), 2014 - 2015. 

·         Erişkin Farelerde Cinsiyet Farklılığının ve Eşey Hormonlarının Timus Rejenerasyonu Üzerine Etki Mekanizmasının Belirlenmesi – TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı Projesi (Yürütücü Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı), 2014 – 2015.

·         Sıçan stres modelinde hipokampüs ve prefrontal kortekste nörojenezi etkilediği düşünülen genlerin ekspresyon değişikliklerinin belirlenmesi (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Bilimsel Komite desteği ile), 2014.

  

Laboratuvarımızda Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Devam Eden Tez Çalışmaları 

1.     A. DEMİR (Tez yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), , Biyoteknoloji (DR), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye – Devam etmekte

2.     R. TIĞLI (Tez yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye – Devam etmekte

3.     C. PEHLİVANOĞLU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Eş Danışmanı), Böbrek nakli alıcılarında HLA doku tipi, çözünür immün kontrol noktaları ve TIM3, GAL9, BAT3, FYN gen ifadelerinin greft işlevi ile ilişkilendirilmesi, İmmünoloji (DR), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi – Devam etmekte.

 

Tamamlanan Tez Çalışmaları

1.     G. GÜREL (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), The role of complement components C5a and C5aR in an Alzheimer cell model developed from progenitor neural cells, Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2023.

2.     YİĞİT (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Exploration for possible use of GM-CSF receptor numbers on myeloid cell population as a predictive value for stem cell transplantations, Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2022.

3.     ARU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Eş Danışmanı), Evaluation of novel zinc, indium and silicon phthalocyanines' anti-cancer properties, Moleküler Biyoloji ve Genetik (DR), Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye, 2021.

4.     T. ŞİMŞEK (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Investigation the effects of cytokines of young and old mesenchymal stromal cells on cancer cell lines by small molecules, Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2021.

5.     Z. AKBULUT (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Akciğer Transplantasyonu Olgularında Erken Iyileşme Döneminde B Hücre Kinetiğinin Krec (kappa Deleting Recombination Excision Circle) Ile Izlenmesi, Moleküler Tıp (DR), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2017. 

6.     F. T. AKDENİZ (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Akciğer Transplantasyonu Olgularında Erken Iyileşme Döneminde T Hücre Kinetiğinin TCR Excision Circle (TREC) Düzeyi İle İzlenmesi, Moleküler Tıp (DR), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2017. 

7.     B. ARU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Testosterone Propiyonatın Mezenkimal Hücreler Üzerine Etkisi, Moleküler Tıp (YL), Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2016. 

8.     G. TERZİOĞLU (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Effects Of Gender Dıfferences On Immune Senescence Mechanisms, Biyoteknoloji (DR), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2016. 

9.     Ö. ALBAYRAK (Tez Yazarı), G. DEMİREL (Tez Danışmanı), Pre And Post Treatment Platelet Activation And Antibody Binding Capacity Of Platelets In Iron Deficiency Anemia Cases Occurring Due To Menstrual Cycle And Malnutrition With Thrombocytosis, Biyoteknoloji (YL), Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesi, Türkiye, 2012.

 

Laboratuvarımızda Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Yapılan Projeler

 

TÜBİTAK 2209-A Programı Kapsamında Desteklenen Öğrenci Projeleri

1.     Mehmet Halil Kılınç – α-arbutinin insan meme adenokarsinomu (MCF-7) üzerindeki östrojen reseptörlerine etkisinin incelenmesi (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi)

2.     Kayra Kapran ve Tutku Naz Özdemir - İnsan Nöronal Öncül Hücrelerinden Geliştirilen Alzheimer Modelinde, PD-1 ile PD-L1 ilişkisinin nörofibriler yumakların proliferasyonuna etkisinin incelenmesi (Tıp Fakültesi Dönem III ve Dönem VI öğrencileri)

3.     İdil Çetin - İnsan Nöronal Öncül Hücrelerinden Geliştirilen Alzheimer Modelinde, Çözünebilir Galectin 9 ve Tim 3 İmmun Kontrol Noktalarının İfade Seviyelerinin Belirlenmesi (Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencisi)

4.     Ege Gürlü - Otoimmün Hastalığı Olan Kişilerde TIGIT ve TIM-3 İmmün Kontrol Noktalarının İfade Düzeylerinin Belirlenmesi (Tıp Fakültesi Dönem IV öğrencisi)

5.     Zeynep Dal - Kolorektal Kanser HCT 116, LoVo, HT-29, SW480 Hücre Hatlarında NLRP-3 İnflamazom Mekanizması ve Kurkimin Etkisi (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi)

6.     Aslı Akgül - Kurkumin ile Buthionin Sülfoksiminin Kombine Uygulamasının Glioblastoma Hücre Hatları Üzerinde Apoptotik Etkisinin Araştırılması (Eczacılık Fakültesi Dönem III öğrencisi)

7.     Levent Solim – MCF-7 Hücrelerinde DL-Buthionine-(S, R)-Sulfoximine (BSO) ile Glutatyon (GSH) Sentezi İnhibe Edilerek Serbest Oksijen Radikallerinin (SOR) Düzeylerindeki Değişimlerin Çoğalma ve Göç Etmeye Etkisi (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi)

8.     Uğur Kaan Kalem - Major depresyon tanısı alan hastalarda T lenfositlerde kemokin reseptörü CXCR4 kantitasyonu (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi)

9.     Arda Akoluk - Nöroendokrin deneylerde kullanılmak üzere sıçan trakea epitelinden hücre kültürü oluşturulması (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)

10.  Baran Çalışgan - Multipl sklerozda oksidatif stres ve antioksidanların B lenfositler üzerine etkileri (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)

11.  Ayfer Sun - Monosit HLA DR ekspresyonundaki değişimlerin sepsis hastalığının seyri ile ilişkisinin araştırılması (Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi)

 

Laboratuvarımızda Yapılan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından Desteklenen Projeler

1. Taner Tan - Atopik Dermatitli Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Olan Fagositoz ve Oksidatif Patlamanın İncelenmesi (Tıp Fakültesi Dönem III öğrencisi) 

 

Laboratuvarımızda TurkMSIC SCORE ile Değişim Öğrencileri Tarafından Yapılan ve Kongrelerde Poster Olarak Sunulan Projeler

1. Paula Madalina Lupu, Maria Cristina Ciobanu – The Impact of Iron Chelators on MCF-7 Cancer Growing Cells, Marisiensis, 2018

2. Igor Luis Argani - Evaluation of Anti-Neoplastic Effects of Testosterone on Glioblastoma Cells, Congresso Medico Universitario do ABC, 2016