• Türkçe
 • English

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın tanı ve tedavi alanları:

İnfertilite Polikliniği
Bebek sahibi olma isteğiyle başvuruda bulunan çocuksuz çiftlerin tanı ve tedavisi, son teknolojik olanaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Ana ilke, doğru zamanda doğru tedavi yöntemleri ile alınabilecek en ideal sonuca en kısa zamanda ulaşmaktır.

Tüp Bebek Merkezi
Standart tüp bebek uygulamalarının yanı sıra Mikroenjeksiyon, TESA, TESE, Co-Culture, İnvitro Maturasyon, yardımcı tomurcuklanma, Preimplantasyon genetik tanı, tekrarlayan gebelik kayıpları, tekrarlayan tüp bebek deneme başarısızlıkları üzerine çalışılıyor ve işlemler dünya standartlarında yapılıyor. Ayrıca, ‘Kök Hücre Araştırmaları’ gibi pek çok konuda yapılan araştırma-geliştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Menopoz Polikliniği
Menopoza giren kişilerin, bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirebilmesi için çalışan klinik, menopoz döneminde gerekli olan mamografi, kemik yoğunluğu ölçümü ve psikolojik danışma gibi hizmetleri, Radyoloji ve Psikiyatri Anabilim Dalları ile eşgüdümlü olarak veriyor.

Perinatoloji

 • Antenatal danışma,
  • Kalıtımsal hastalık öyküsü olanlarda genetik danışmanlık
  • Gebeliğe hazırlık
 • Gebelik izleme,
 • Doğum öncesi eğitim,
 • Doğum,
 • Postpartum danışmanlık,
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları,
 • Kötü obstetrik öykü danışmanlığı,
 • Kromozomal ve yapısal anomali taraması,
 • 3D USG,
 • İnvazif perinatolojik girişimler.

Jinekolojik Onkoloji

 • Onkolojik danışmanlık,
 • Tarama çalışmaları,
 • şüpheli jinekolojik ve diğer branş olgularının konsültasyonu ve ayırıcı tanısı,
 • Jinekolojik Onkoloji olgularının medikal ve cerrahi tedavisi,
 • Üreme Sisteminin Preinvazif-Borderline, invazif kanserlerinin tedavisi,
 • Jinekolojik Onkolojide koruyucu ve tedavi edici aşı uygulamaları,
 • Ailesel kanserlerin tanısı, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar,
 • Serviksin Preinvazif lezyonları için tanı ve tedavi uygulamaları.