• Türkçe
  • English

Rekonstrüktif Cerrahi, onarım veya yeniden yapma cerrahisidir. Doğuştan eksik veya kusurlu olan, kaza, yanık, tümör ameliyatı sonucu yok olan ya da şekli bozulan, eksilen organların yeniden oluşturulmasıdır. Kaza sonucu burnu kırılan, çöken veya şekli bozulan bir burnun estetik ölçüler dahilinde onarılması rekonstrüktif cerrahiye örnektir. Plastik cerrahinin p’lik bölümünü kapsayan rekonstrüktif cerrahi, yapılan operasyonun mümkün olduğunca fonksiyonel ve estetik sonuçlanmasını amaçlar.

Estetik Cerrahi

Estetik Cerrahi, şekil verme cerrahisidir. Bir başka deyişle, şekil veya ölçüleri bozuk olan doku ve organların şeklinin kişinin beğenisi ve ideal ölçüler doğrultusunda değiştirilmesidir. Küçük göğüslerin protez ile büyütülmesi, eğri bir burnun estetik ölçüler dahilinde düzeltilmesi buna örnektir.

Ruh sağlığı yerinde olan herkese estetik işlemler uygulanabilir. Bazı ameliyatlar için ne zaman yapıldığı önemli iken büyük bir kısmı hemen her yaşta yapılabilir. Örneğin; burun estetiği 15-16 yaşından sonra yapılmalıdır. Dudak yarığı genellikle 3 aylıkken, damak yarığı ameliyatı 1.5 yaşından önce, kepçe kulak ameliyatı 5-6 yaşlarından sonra, göğüs büyütme 17 yaşından sonra yapılması en ideal sonucu sağlamak açısından önem taşır.

Estetik ameliyatlar, ağrılı ve kişiye büyük kısıtlama getiren ameliyatlardan değildir. Ağrı kesiciler, oluşabilecek minimal ağrıları zamanında kullanıldığında bastırabilir. Kasların dahil olduğu örneğin göğüs protezi ameliyatlarında, ağrı ve gerginlik hissi 4-5 gün sürebilir.

Estetik ameliyatların kendisinden kaynaklanan tehlikeleri çok azdır. Hayati organ ve dokularla ilgili bir girişim olmadığından hastaların sağlığı ya da yaşamı ciddi bir risk altında değildir. Hayati organ ve dokuların zedelenmemesi nedeniyle plastik cerrahinin ilgi alanına giren ameliyatlarda iyileşme daha çabuk olur.