• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’nın (YÜTF-MÖTEP) program çıktıları, önceki UTEAK değerlendirmesine göre, güçlü yönlerimiz arasındadır. Program çıktıları, 2015 yılında, daha kapsamlı olarak yenilenmiştir. Bu çalışma, iç paydaşların (öğrenciler dahil) ve dış paydaşların geniş katılımıyla yapılmıştır. Bu çalışma sürecini ve program çıktılarının özelliklerini anlatan bir sunu ve ayrıca bir rapor -Türkçe ve İngilizce- düzenlenmiştir.

Mezuniyet Öncesi Programa Çıktıları (2015)