• Türkçe
  • English

Yaşam bilimlerinin temelini oluşturan hücrenin moleküler yapısının anlaşılmasında gerçekleşen hızlı gelişmeler, hastalıkların da moleküler temelinin aydınlatılması yolunda önemli yeniliklere ışık tutmaktadır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı hücre düzeyindeki bu gelişmeleri, hastalıklar hakkında klinik ve moleküler bilgilerin birlikte kullanılması için bağlantı sağlayan bir bilim dalıdır. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde insan dahil birçok organizmanın genom yapısının aydınlatılması ve genetik mühendisliğinde atılan dev adımlar, yaşam bilimlerinde yeni buluşlara yol açarak, hastalıklardan korunma, tanı ve tedavi yönünden devrim niteliğinde gelişmelere neden olmuş ve Tıbbi Biyoloji alanının ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

Eğitim

Anabilim Dalımız, Tıp Fakültesi 1 ve 2. Sınıf ile Diş Hekimliği Tıbbi Biyoloji dersleri ve Fen Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi-Beslenme ve Diyetetik Bölümünde temel moleküler biyoloji derslerini vermektedir.