• Türkçe
  • English

Tıbbi biyoloji anabilim dalı

Eğitim

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Turgay İsbir Başkanlığında, Doç. Dr. Soner Doğan ve Yard. Doç. Dr. Deniz Kıraç akademik kadrosundan oluşmaktadır. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesinde 1. Sınıf ve 2. Sınıfların yanında Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde Tıbbi Biyoloji teorik ve uygulama dersleri verilmektedir.

Araştırma Projeleri

Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Dünya genelinde pek çok  insanın yaşamını etkileyen Ateroskleroz, Hipertansiyon, Diabet ve Alzheimer’s hastalığı gibi multifaktöryel ve metabolik hastalıkları araştırmalarında konu etmektedir. Bunun yanısıra Anabilim Dalında Kanser üzerine çalışan bir grup bulunmaktadır. Anabilim Dalı laboratuvarlarında Moleküler Biyoloji ve Tıbbi Biyoloji yöntemleri kullanılmakta ve hastalıkların prognozu ve tedavileri üzerine araştıralar sürmektedir.