• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı bakteriyoloji, tüberküloz, viroloji, immunoloji, parazitoloji, mikoloji ve moleküler mikrobiyoloji alanlarında hizmet vermektedir.

Bakterilerin etken olduğu enfeksiyon hastalıklarının tanısında, klasik kültür yöntemlerinin yanısıra doğrulama ve ileri tanımlamada hızlı ve güvenilir ek metodlarla sonuçlar desteklenmektedir. Klinik örneklerin boyalı mikroskobilerinin gün içerisinde değerlendirilmesi ile klinisyenin tanıya hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, tiplendirme ve duyarlılık sonuçlarının gecikmeden verilmesi tedavinin en kısa sürede başlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tüberküloz laboratuvarında  aside dirençli bakteri boya sonuçları gün içinde verilmekte; mikobakteri kültür, duyarlılık ve tiplendirmesi yapılmaktadır. Moleküler yöntemlerden PCR ile de tanı desteklenmektedir. Tüberküloz tanısında yeni gelişen testlerden Quantiferon TB Gold testi laboratuvarımızda uygulanmaktadır.

Viroloji  alanında antijen ve antikorlarla  ilgili  serolojik testler, immunoloji alanında ise otoantikorlarla ilgili testler çalışılmaktadır. AIDS ve hepatit etkenleri hızlı ve duyarlı yöntemlerle tespit edilmekte ve gerektiğinde yapılması gereken doğrulama testleri uygulanmaktadır.

Parazitoloji alanında klasik yöntemlerin yanısıra hastalarımıza daha hızlı ve güvenilir sonuçları verebilmek için yeni test metotları da kullanılmakta; gelişen  serolojik ve immunolojik testlerle tanı desteklenmektedir.

Mikoloji alanında klasik yöntemlerin yanısıra özellikle immun sistemi  baskılanmış hematoloji ve onkoloji hastalarında  enfeksiyon takibinde aspergillus enfeksiyonu şüphesinde kullanılan galaktomannan antijen testi laboratuvarımızda uygulanmaktadır.

Moleküler mikrobiyoloji alanında hepatit etkenleri (hepatit B virus DNA , hepatit C virus RNA ), varicella zoster virus (VZV), Ebstein-Barr virus (EBV DNA),  özellikle transplantasyon sonrası bakılan sitomegalovirus (CMV DNA),  polyoma virus (BK/JC virus) yanısıra human papilloma virus  (HPV DNA ) ve genotiplendirme, viral yük testleri çalışılmaktadır.

Çok geniş bir test alanında hizmet veren mikrobiyoloji laboratuvarımız araştırma, tez ve proje kapsamında da hizmet vermektedir.24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız bir üniversite hastanesi tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı olarak  alanında öncü olmak için yeni teknolojilerle ilerlemesini sürdürecektir.