• Türkçe
  • English

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nın temel ilkesi "hızlı ve doğru raporlama"dır. Çağdaş tıp teknolojileri ile donatılmış olan Patoloji Bölümü’nde, ileri teknolojik donanım ve uzman kadrosuyla aşağıdaki uygulamaları başarıyla sürdürmektedir.
 

  • Günün her saatinde, her türlü intraoperatif konsültasyon hizmeti ‘frozen’ verilebilir; yani ameliyat sırasında cerrah tarafından şüpheli görülen dokular Patoloji uzmanları tarafından 10 dakika içinde özel bir teknikle değerlendirebilmektedir.
  • Biyopsi örnekleri niteliklerine göre 1-4 iş günü içinde sonuçlandırılmaktadır.
  • Tanı ve tedavi için gerekli olan histokimyasal boyamam yöntemleri ve immunohistokimyasal yöntem, 160 kadar antikor ile paneller halinde acil durumlarda standardize edilmiş manuel yöntemle veya otomatik olarak uygulanabilmektedir. Tümörün primer odağı, tümör sınıflaması, proliferasyon indeksi ve prognoz belirleyiciler gibi hastanın tanısını kesinleştirecek ve tedavisini yönlendirebilecek unsurlar 0 doğrulukla belirlenebilmektedir.
  • Özellikle kanser şüphesi taşıyan ya da acil tedavi gerektiren olgularda, mikrodalga takip cihazları sayesinde 4-6 saat içerisinde rutin histopatolojik takip yapılırken, kesin ön tanı verilebilmektedir, böylece hastamız, acil tedavi gerektiği durumlarda zaman kaybına uğramaz.
     

İmmunhistokimya Laboratuvarı’nda, tanısal amaçlı histokimyasal ve immünhistokimyasal boya tekniklerinin yanı sıra immunfloresan çalışmaları yapılırken, tam otomatizasyon ile istekler günlük olarak çalışılabilir. Ayrıca, “polimeraz zincir reaksiyonu“ (PCR), “flow sitometri” ve “in situ hibridizasyon” gibi ileri yöntemler de Hastanemiz Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarları ile ortaklaşa uygulanabilmektedir.

Sitopatoloji Laboratuvarı’nda hem “sıvı bazlı” hem de “konvansiyonel” sitoloji yöntemleri kullanılarak örnekler değerlendirilebilmekte ve gerektiğinde immunsitokimyasal çalışmalar yapılabilimektedir. Hastanemizin girişimsel işlem yapan bölümleri tarafından hastalarımızdan tanısal amaclı örnek alındığı sırada, ihtiyaç belirtildiğinde, hasta başı örnek yeterliği değerlendirmesi uzman Patologlar tarafından yapılmaktadır.