• Türkçe
  • English

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Uluslararası bildiriler

  1. Guldal Izbirak, Elif Cigdem Kaspar, Kevser Vatansever, Halil İbrahim Durak. At what level our recent graduates feel competent on revised curriculum outcomes: a graduation survey to improve curricular practice. Short Communications: Curriculum Evaluation, Chairperson: Minna Kaila (Finland). An International Association of Medical Education / AMEE 2015 Annual Conference, SECC - Scottish Exhibition & Conference Centre, 5-9 September 2015.
  2. Serdar Ozdemir, Cigdem Kaspar, Guldal Izbirak, Sina Ercan. Preliminary Results of Faculty Perceptions about Feedback Taken as a Component of Program Evaluation Process in Yeditepe University Faculty of Medicine. Posters: Faculty Development, Chairperson: Carmen Fuentealba (USA). An International Association of Medical Education / AMEE 2015 Annual Conference, SECC - Scottish Exhibition & Conference Centre, 5-9 September 2015.Glasgow, Scotland, United Kingdom

Ulusal bildiriler

  1. Özdemir S, Acuner Ç, Akalın A.A., Tanrıöver Ö, İzbırak G, Ercan S.Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi’nde Program Çıktılarının Güncellenmesi: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Süreci. Poster Bildiri No: POSTER 018. Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu / Tıp Eğitiminde Teknolji Kullanımı, UTES 2015 6-8 Mayıs 2015, 232 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED).
  2. Çelik G. Gürol Y., Acuner İ.Ç., Akalın A., Yanıkkaya Demirel G., Tanrıöver, Kaspar Ç., Kıraç D. İzbırak G., Özden İ., Vitrinel A., Ercan S., “YÜTF’nin UTEAK Tıp Eğitimi Akreditasyonu’na Hazırlık Süreci” , VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Uluslararası Katılımlı, 7-9 Mayıs 2014, Yeditepe Üniversitesi , İstanbul. (poster)
  3. Çelik G. Gürol Y., Acuner İ.Ç., Akalın A., Yanıkkaya Demirel G., Tanrıöver, Kaspar Ç., Kıraç D. İzbırak G., Ercan S., Vitrinel A., “Dış Eğitim Kurumu Hastaneleri (afiliye Hastaneler) ile İşbirliği içinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Tasarımı için YÜTF Çözüm Modeli”, VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Uluslararası Katılımlı, 7-9 Mayıs 2014, Yeditepe Üniversitesi , İstanbul. (poster)

EĞİTİMLER

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi:

Anabilim Dalımız sorumluluğunda olan “Klinik Pratiğe Giriş” programımız 2005 yılında kurulmuş olan Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarımızda sürdürülmekte olup 2016 Mayıs ayında Laboratuvarımızın 10. Yılı nedeni ile üniversite üst yönetimi ve programa destek veren dekanımız ve öğretim üyelerinin ve simüle hastalarımızın da katılımı ile bir tören yapılmış ve katkılarından dolayı öğretim üyelerimize teşekkür belgeleri verilmiştir. 

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, ek kurul ve komisyonlarla zenginleşen MÖTE Eğitim Örgütlenme Şemasındaki başta bu ara dönemde oluşturulan Program Geliştirme Kurulu dahil tüm kurul ve komisyonlarda danışman veya üye olarak yer almakta ve Müfredat Kurulu ve Ölçme Değerlendirme Kurulu başkanlıkları TEAD öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. TEAD bünyesinde TEAD teklifiyle bu ara dönemde kurulmuş olan Program Değerlendirme Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. 

  7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleşen, VIII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine Fakültemiz ev sahipliği yapmış ve TEAD öğretim üyeleri gerek yerel düzenleme kurulu üyelikleri gerekse de TEGED üyelikleri nedeni ile Kongre’de aktif rol almış ve poster ve sözlü bildiriler ile katkı sağlamışlardır. Kongrede bir standardize / Simule Hasta Eğitim Programı da gerçekleştirilmiştir. (

TEAD öğretim üyeleri Prof. Dr. Güldal İzbırak, Yrd.Doç.Dr. Serdar Özdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) nin beraber düzenlediği Uluslararası katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu’na (Tıp Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, UTES 2015 6-8 Mayıs 2015) Tıp Fakültesi Dekanımız ile beraber aktif katılım göstermiş; Dekanımız Tıp Dekanları panelinde panelist olarak yer almış ve ek olarak kongreye sözel ve poster bildiriler ile katkı sağlanmıştır.

TEAD öğretim üyeleri Prof. Dr. Güldal İzbırak, Yrd.Doç.Dr. Serdar Özdemir , Prof.Dr.Sabri Kemahlı ve Tıp Fakültesi Dekanımız ile beraber 5-9 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşen AMEE 2015 Konferansına aktif katılım göstermiş, fakültemiz mezun anketi sözlü bildiri olarak sunulmuş ve sözlü ve poster bildiriler ile de konferansa katkı verilmiştir

TEAD öğretim üyeleri Prof. Dr. Güldal İzbırak, Yrd.Doç.Dr. Serdar Özdemir , Yrd.Doç.Dr A Arzu Akalın ve Tıp Fakültesi Dekanımız ile beraber 23-24 Ekim 2015 UTEAK İyi Uygulamalar Sempozyumuna aktif katılım göstermiş, Dış Eğitim Kurumu Hastaneleri (afiliye Hastaneler) ile İşbirliği içinde Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Tasarımı için YÜTF Modeli sunumu Yrd.Dç.Dr.A Arzu Akalın tarafından örnek uygulama olarak sunulmuş ve toplantıya Eğitici Gelişimi Programımıza ilişkin poster bildiri ile katkı verilmiştir. Dekanımız Prof.Dr. Sina Ercan, TEAD öğretim üyeleri Doç. Dr.Güldal İzbırak, Yrd. Doç. Dr. Serdar Özdemir ve Tıp Dönem II öğrencimiz Egemen Çakar, 9. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine katılmışlardır. Egemen Çakar bu kongrede “ Tıp Eğitimine Öğrenci Katılımı” başlıklı bir bildiri sunmuştur

Dekanımızın da bir sunumu olmuştur. 3 TEAD öğretim üyesi UTEAK'ta (Doç. Dr. Güldal İzbırak, Yrd.Doç.Dr. Serdar Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Arzu Akalın)görevlidir. Bir öğretim üyesi TEGED yönetim kurulunda (Serdar Özdemir) görevlidir. 15-17 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek TEGED sempozyumunda bir panel (Güldal İzbırak) ve bir çalıştay (Serdar Özdemir) görevi ilgili programda yer almıştır

Fakültemiz “2014-2019 Stratejik Plan Hedefleri” belgesi Eğitici Unsuru bağlamında öğretim üyesi iş yükü analizleri Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kaspar tarafından, revize edilmiş Eğitim Örgütlenme Şeması bağlamında güncellenmiş ve anabilim dallarından yeniden veri toplanmış olup analiz ve sonuçları Program Değerlendirme başlığı altında açıklanmıştır

TEAD kapsamında Tıp eğitimi Öğrenci Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi TEAD öğretim üyesi desteği vererek Uzmanlık Öğrencisi Gelişim ve İzlem Dosyası nın hazırlanması görevini üstlenen komisyonda yer almış ve nihai hali Tıp Sağlık Eğitim Komitesinde paylaşılmış ve Anabilim Dallarına gönderilmiştir

 Sürekli Tıp Eğitimi:

 UTEAK’ın Fakültemize önerisi: “Fakültenin kendi eğiticilerini yetiştirerek kendi kurumu bağlamında düzenli eğitici eğitimleri yürütmesini ve etkinliğini değerlendirmesini öneriyoruz.” doğrultusunda Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı (YEGEP) 2014 yılı boyunca yapılan hazırlıklardan sonra 2015 yılında hayata geçirilmiştir. YEGEP, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin kurumsal ve akademik rolleri bağlamında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen bir eğitici gelişim programıdır. Programının geliştirilmesinde ve uygulanmasında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, fakültede eğitimin organizasyonu ile ilgili kurullarda yer alan öğretim üyeleri ve danışman olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan bir öğretim üyesi rol almıştır. Dönem I, II ve III’te ölçme değerlendirme sistemimiz içinde kullanılan Çoktan Seçmeli Sorular ve Kapsamlı Eşleştirme Soruları ile ilgili öğretim üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik “Çoktan Seçmeli ve Kapsamlı Eşleştirme Soruları Hazırlama Çalıştayı” düzenlenmiştir .