• Türkçe
  • English

Dönem 2, 1.Hafta Ders Programı
Dönem 3, 1.Hafta Ders Programı
___________________________

Sevgili öğrenciler; 

13 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 akademik yılı programı daha önce Rektörlüğümüzün duyurusunda da sizlerle paylaşıldığı üzere hibrit eğitim modelinde sürdürülecektir. Buna göre bazı önemli hususlar şu şekildedir:

1- Teorik dersler hibrit yöntemle sürdürülecektir. Bu nedenle Dönem Koordinatörlükleri sınıfı iki gruba ayırarak grupları ve grupların hangi tarihlerde sınıfta yüz yüze veya eş zamanlı online olarak derslere katılım göstermesi gerektiğini sizlere bildirecektir. Sınıfın Koordinatörlükçe belirlenmiş yarısı amfide yüz yüze ders dinlerken diğer yarısı ise bu derse online olarak katılım gösterecektir. Her iki grupta grubun bulunduğu yerde yoklama alınacaktır. Mücbir sebepler dışında grup değişikliğine  izin verilmeyecektir. Online derslere katılırken yeditepe mail adresinizle katılmanız gerekmektedir. 

2- İlk hafta (13 Eylül- 17 Eylül 2021) tüm dersler online olarak gerçekleştirilecektir. Hibrit yönteme 20 Eylül 2021 Pazartesi günü geçilecektir.

3- Uygulamalı derslerin çoğunluğu yüz yüze yürütülecektir. Uygulamalı derslere ister online ister yüz yüze oturumlar olsun daha önce olduğu gibi %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Acil ve öngörülemeyen durumlarda katılamadığınız oturumlar için Dekanlığımıza derse katılamama mazeretinizi belirtir dilekçe ile başvurarak telafi dersi talep etmeniz gerekmektedir.

4- Tüm sınavlar yüz yüze yapılacaktır. 

5- Pandemi sürecinde olduğumuzu unutmayınız. Bu konuda sizlerle paylaşılacak dökümanlarda ve bilgilendirmelerdeki kurallara tam olarak uyunuz. Maske, dezenfektan vb kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduğunuzda triyaj hemşiresine başvurabilirsiniz.

6- Sizlerle paylaşılan ders materyalleri, (ders notları, videolar vb)  sadece sizin kullanımınız içindir; bu materyallerin herhangi bir yöntemle çoğaltılması, kayıt alınması veya paylaşılması kesinlikle yasaktır. Ders materyallerine ait görüntü, metin ve diğer tüm belgelerin sosyal medya veya diğer mecralarda paylaşılmasının kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı olacağı ve hukuki sorumluluk doğuracağını unutmayınız. 

7- Dönem classroomlarına yeditepe uzantılı mail adresinizle katılınız. Online derslerin linkleri ve önemli duyurular buradan paylaşılacaktır. 

Hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyoruz.

Tıp Fakültesi Başkoordinatörü
    Doç. Dr. Mehtap Kaçar

paylaş