• Türkçe
 • English

Akademik erdem öğrencilerin ve akademisyenlerin akademik faaliyetlerinde dürüst olmalarını, başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermelerini, kendine ait olmayan görüş ve düşüncelerin sahiplerine referans vermeyi, kimseyi aldatmamayı, çevresine saygılı olmayı, haksız menfaat elde etmemeyi ve yanlış yöntemle menfaat elde etmemeyi kapsamaktadır.

Akademik erdem kendine yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmamayı gerektirir. Akademik erdem sorumluluk ve görev bilincine sahip olmayı da içermektedir. Aynı zamanda kişisel gelişim için çaba sarf etmek de akademik erdemin bir parçasıdır. Kişi, kendi yetenekleri ve çevresinin imkanları nispetinde başta kendi meslek alanı olmak üzere kendisini en yüksek yetkinlikte yetiştirmek için çalışmalıdır. Faaliyetlerin ve davranışların doğru olup olmadığına vicdan ile değerlendirilerek karar verebilir.  

Akademik erdem eğitim hayatında ve araştırma faaliyetlerinde en önemli ve temel değerdir. Akademik erdem göstermek gelişmeyi ve kalkınmayı da sağlamaktadır. Akademik erdem aynı zamanda kişiler arasında rekabetin adil olmasına katkı vermektedir. Bu açıdan üniversitemiz eğitim faaliyetlerinde ve araştırmalarında öğrencilerden ve akademisyenlerden akademik erdem göstermelerini hassasiyetle beklemektedir.

Öğrenciler açısından akademik erdem ihlali olan davranış ve durumlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür (bunlarla sınırlı değildir):

 1. İntihal: Başkası tarafından üretilmiş cümle, şekil, grafik, tablo, veri vb. materyali başkasına ait olduğu açıkça anlaşılacak bir şekilde akademik yazım kurallarına göre usulüne göre kaynak göstermeden ve gerekli durumlarda telif hakkına girebilecek materyalleri sahiplerinden izin almadan ve ilgili materyalin izin ile kullanıldığını belirtmeden ödev, proje vb. yazılı metinlerde kullanmak olup çok sayıda intihal çeşidi vardır ve hepsinden kaçınmak gerekir (https://besteditproof.com/tr/academy/akademik-calismalarda-intihal-nedir... ).

Aşağıda intihal kapsamına giren bazı durumlar verilmektedir:

 1. Bir çalışmadan çok fazla miktarda alıntı yapmak
 2. Başkasının cümlelerini ve görüşlerini kaynak göstermeden kendinin gibi kullanmak
 3. Başkasının cümlelerini tırnak içinde kullanmamak
 1. Sınavlarda başkasından veya sınav esnasında kullanılmaması gereken materyallerden kopya çekmek,
 2. Ödev ve projelere katkı vermediği halde katkı vermiş gibi ismini yazarlar arasında göstermek.
 3. Okul araç, gereç ve çevresine zarar vermek,
 4. Kişilerle ilişkilerde kırıcı olmak ve rollere uygun olmayan davranışlar sergilemek,
 5. Derse gelmeyen arkadaşının yerine imza atarak gelmiş gibi olmasını sağlamak,
 6. Sınavlara kendisinin yerine başkasını sokmak,
 7. Kendi projesini ve ödevlerini başkasına yaptırmak.

Akademik erdemi ihlal eden öğrencilere ve akademisyenlere çeşitli yaptırımlar taviz vermeden uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları: uyarı vermek, bir süreliğine okuldan uzaklaştırma vermek veya okuldan ilişi kesmek. Daha fazla bilgi edinmek için “Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ni okunmanız önerilmektedir. (https://med.yeditepe.edu.tr/tr/yonetmelikler)

paylaş