• Türkçe
  • English

Eğitim programımızın ilk üç yılı içerisinde, öğrencilerin insancıl bir yaklaşımla yaparak öğrenme becerilerini geliştirmek amacı ile klinik beceri uygulamaları yapılmaktadır. “Klinik Pratiğe Giriş / Introduction to Clinical Practice (ICP), programının genel amacı, staj döneminde gerçek klinik ortamlarda hastalarla karşılaşmadan önce, öğrencilerimizin hem özgüvenlerini artırmak hem de hasta memnuniyetini sağlamaktır.

İletişim becerileri ve mesleki beceriler olarak tanımlanan invaziv ve non-invaziv klinik prosedürler konusundaki eğitim, Klinik ve Mesleki Beceri Laboratuvarımız’da sürdürülmekte olup sınavlarımızda (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav / Objective Structured Clinical Exam-OSCE) laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Fakültemizde 3 yıllık bir blok program olan ICP, ilk üç dönem MED102 ICP I, MED202 ICP II MED302 ICP III olarak komite derslerinden bağımsız ayrı birer ders olarak gözükmekle beraber ders kurullarına entegre bir şekilde yürütülmektedir.

2016 Mayıs ayında Laboratuvarımızın 10. Yılı nedeni ile üniversite üst yönetimi ve programa destek veren dekanımız ve öğretim üyelerinin ve simüle hastalarımızın da katılımı ile bir tören yapılmış ve katkılarından dolayı öğretim üyelerimize teşekkür belgeleri verilmiştir. 

 

Klinik Ve Mesleki Beceri, OSCE Laboratuvarları