• Türkçe
  • English

Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) 2019

 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014 yılında, altı yıllığına olmak üzere, Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir.

Kurumumuz ayrıca, 2016 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından, ara dış değerlendirme sürecine tabi tutulmuştur. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da yıllık öz değerlendirme raporu hazırlanarak UTEAK’a sunulmuştur. Kurumumuz tüm bu süreçleri başarı ile geçirmiştir.

Re-akreditasyon Süreci: 2019 yılı Şubat ayında ise TEPDAD’a re-akreditasyon için başvurulmuş, başvurunun kabul edilmesi ile “YÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı Öz Değerlendirme 2019 Raporu (ÖDR)”, Ekim ayında UTEAK’a gönderilmiştir. UTEAK’ın Aralık ayında yaptığı toplantı sonucunda raporumuz uygun bulunarak, fakültemize ve hastanelerimize ziyaret kararı alınmıştır.

 

UTEAK Dış Değerlendirme Ziyaret Ekibi”nin 10-13 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin ayrıntılı programı, tüm öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelimize ayrıca duyurulacaktır.

 

Tıp Eğitimi Programlarını Akreditasyon ve Değerlendirme Derneği (TEPDAD): TEPDAD’ın temel amacı, tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye ve dünyadaki tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. TEPDAD, Türkiye’de mezuniyet öncesi tıp eğitimi programlarının akreditasyonu için “Yüksek Öğretim Kalite Kurulu” (YÖKAK) tarafından yetkilendirilmiştir.

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK): TEPDAD’a bağlı Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (Ulusal ve Uluslararası) ve komisyonlar, tıp eğitimi programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür.

Akreditasyon Ziyareti: “UTEAK Ziyaret Ekibi” tarafından 4 gün boyunca fakültemizin eğitim ortamlarının gezildiği ve fakülte eğitim yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personel ile görüşmelerin yapıldığı bir ziyarettir. Ziyaret sonucunda, ziyaret ekibi fakültemiz hakkındaki değerlendirmesini UTEAK’a sunar.

paylaş